Lưu ý: *Vui lòng áp dụng giá vé được VNA cập nhật chính xác trên hệ thống.
                                   * Giá vé đã bao gồm thuế sân bay và có thể thay đổi

   (Áp dụng từ 09/6/2010)
TỪKH      ĐẾNHẠNG GHẾMỘT LƯỢTKHỨ HỒIGHI CHÚ
TP.HCMBMVBUÔN MA THUỘTM          594,000     1,177,000 
L          674,000     1,336,000 
K          794,000     1,576,000 
J          979,000     1,947,000 
D       1,100,000     2,189,000 
C       1,254,000     2,497,000 
VDHĐỒNG HỚIP          990,000     1,969,000
E       1,210,000     2,409,000
Q       1,364,000     2,717,000
R       1,529,000     3,047,000
M       1,694,000     3,377,000
L       1,859,000     3,707,000
K       2,044,000     4,077,000
J       2,464,000     4,917,000
D       2,739,000     5,467,000
C       3,179,000     6,347,000
DAD/
HUI
ĐÀ NẴNG/HuẾP          594,000     1,188,000
E          704,000     1,408,000
Q          814,000     1,628,000
R          924,000     1,848,000
M       1,089,000     2,178,000 
L       1,199,000     2,398,000 
K       1,344,000     2,688,000* D,C,J : Hạng Thương gia
D       1,969,000     3,938,000
C       2,354,000     4,708,000
DLIĐÀ LẠTQ          539,000     1,067,000
R          649,000     1,287,000* L,M,Q,R : Hoàn vé: 25%
M          759,000     1,507,000đổi ngày mất phí + giá vé
L          884,000     1,756,000chênh lệch
K          994,000     1,976,000
J       1,254,000     2,497,000
D       1,419,000     2,827,000
C       1,639,000     3,267,000*P,E: không hoàn/đổi ngày
HANHÀ NỘIP          990,000     1,980,000
E       1,210,000     2,420,000
Q       1,364,000     2,728,000 
R       1,529,000     3,058,000*Giá trên đã bao gồm thuế
M       1,694,000     3,388,000sân bay ( có thể thay đổi)
L       1,859,000     3,718,000 
K       2,044,000     4,088,000
D       3,179,000     6,358,000
C       3,729,000     7,458,000
HPHHẢI PHÒNGP          990,000     1,980,000
E       1,210,000     2,420,000
Q       1,364,000     2,728,000
R       1,529,000     3,058,000
M       1,694,000     3,388,000
L       1,859,000     3,718,000
K       2,044,000     4,088,000
TP.HCMJ       2,629,000     5,258,000
D       3,179,000     6,358,000
C       3,729,000     7,458,000
NHANHA TRANGQ          539,000     1,078,000
R          649,000     1,298,000
M          759,000     1,518,000
L          884,000     1,768,000
K          994,000     1,988,000
D       1,419,000     2,838,000
C       1,639,000     3,278,000 
PQCPHÚ QUỐCM          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
PXUPLEIKUM          759,000     1,507,000
L          884,000     1,756,000
K          994,000     1,976,000`
J       1,254,000     2,497,000
D       1,419,000     2,827,000
C       1,639,000     3,267,000
UIHQUY NHƠNM          759,000     1,507,000
L          884,000     1,756,000
K          994,000     1,976,000
J       1,254,000     2,497,000
D       1,419,000     2,827,000
C       1,639,000     3,267,000
VIIVINHP          990,000     1,969,000
E       1,210,000     2,409,000
Q       1,364,000     2,717,000
R       1,529,000     3,047,000
M       1,694,000     3,377,000
L       1,859,000     3,707,000
K       2,044,000     4,077,000
J       2,629,000     5,247,000
D       3,179,000     6,347,000
C       3,729,000     7,447,000
VCLCHU LAIM       1,089,000     2,167,000
L       1,199,000     2,387,000
K       1,344,000     2,676,000
TBBTUY HÒAM          759,000     1,507,000
L          884,000     1,756,000
K          994,000     1,976,000
VCSCÔN ĐẢOM          759,000     1,507,000
L          884,000     1,756,000
K          994,000     1,976,000
CAHCÀ MAUM          759,000     1,507,000
L          884,000     1,756,000
K          994,000     1,976,000
VKGRẠCH GIÁM          594,000     1,177,000
L          674,000     1,336,000
K          794,000     1,576,000
VCACẦN THƠP          374,000       737,000
E          429,000       847,000
Q          484,000       957,000
R          539,000     1,067,000
M          594,000     1,177,000
L          674,000     1,336,000
K          794,000     1,576,000
HÀ NỘIVIIVINHP          374,000       737,000
E          429,000       847,000
Q          484,000       957,000
R          539,000     1,067,000
M          594,000     1,177,000
L          674,000     1,336,000
K          794,000     1,576,000 
VDHĐỒNG HỚIP          429,000       847,000
E          484,000       957,000
Q          539,000     1,067,000
R          649,000     1,287,000
M          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
DADĐÀ NẴNGP          594,000     1,188,000
E          704,000     1,408,000
Q          814,000     1,628,000
HÀ NỘIR          924,000     1,848,000
M       1,089,000     2,178,000 
L       1,199,000     2,398,000 
K       1,344,000     2,688,000 
D       1,969,000     3,938,000 
C       2,354,000     4,708,000 
VCACẦN THƠP          990,000     1,969,000 
E       1,210,000     2,409,000 
Q       1,364,000     2,717,000 
R       1,529,000     3,047,000 
M       1,694,000     3,377,000 
L       1,859,000     3,707,000 
K       2,044,000     4,077,000 
J       2,354,000     4,697,000 
D       3,179,000     6,347,000 
C       3,729,000     7,447,000 
UIHQUY NHƠNP          990,000     1,969,000 
E       1,210,000     2,409,000 
Q       1,364,000     2,717,000 
R       1,529,000     3,047,000 
M       1,694,000     3,377,000 
L       1,859,000     3,707,000 
K       2,044,000     4,077,000 
J       2,464,000     4,917,000 
D       2,739,000     5,467,000 
C       3,179,000     6,347,000 
TBBTUY HÒAP          990,000     1,969,000
E       1,210,000     2,409,000
Q       1,364,000     2,717,000
R       1,529,000     3,047,000
M       1,694,000     3,377,000 
L       1,859,000     3,707,000 
K       2,044,000     4,077,000 
J       2,464,000     4,917,000 
D       2,739,000     5,467,000 
C       3,179,000     6,347,000 
DLIĐÀ LẠTP          990,000     1,969,000 
E       1,210,000     2,409,000 
Q       1,364,000     2,690,000 
R       1,529,000     3,047,000*Giá trên đã bao gồm thuế
M       1,694,000     3,377,000sân bay ( có thể thay đổi)
L       1,859,000     3,707,000 
K       2,044,000     4,077,000 
J       2,464,000     4,917,000 
D       2,739,000     5,467,000 
C       3,179,000     6,347,000 
BMV
PXU
BUÔN MA THUỘT/
PLEIKU
P          990,000     1,969,000 
E       1,210,000     2,409,000 
Q       1,364,000     2,717,000 
R       1,529,000     3,047,000 
M       1,694,000     3,377,000 
L       1,859,000     3,707,000 
K       2,044,000     4,077,000 
J       2,464,000     4,917,000 
D       2,739,000     5,467,000 
C       3,179,000     6,347,000 
DINĐIỆN BIÊNQ          539,000     1,067,000 
R          649,000     1,287,000 
M          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
HUIHUẾP          594,000     1,188,000 
E          704,000     1,408,000 
Q          814,000     1,628,000 
R          924,000     1,848,000 
M       1,089,000     2,178,000 
L       1,199,000     2,398,000 
K       1,344,000     2,688,000 
D       1,969,000     3,938,000 
C       2,354,000     4,708,000 
HÀ NỘINHANHA TRANGP          990,000     1,980,000 
E       1,210,000     2,420,000 
Q       1,364,000     2,728,000 
R       1,529,000     3,058,000 
M       1,694,000     3,388,000 
L       1,859,000     3,718,000 
K       2,044,000     4,088,000 
D       2,739,000     5,478,000 
C       3,179,000     6,358,000 
BUÔN MA THUỘTR       3,165,000     1,060,000 
ĐÀ NẴNGBMVM          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
UIHQUY NHƠNM          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
NHANHA TRANGM          759,000     1,518,000 
L          884,000     1,768,000 
K          994,000     1,988,000 
J       1,254,000     2,508,000 
D       1,419,000     2,838,000 
C       1,639,000     3,278,000 
DLIĐÀ LẠTP          594,000     1,177,000 
E          704,000     1,397,000 
Q          814,000     1,617,000 
R          924,000     1,837,000 
M       1,089,000     2,167,000 
L       1,199,000     2,387,000 
K       1,344,000     2,677,000 
C       1,969,000     3,927,000 
D       2,354,000     4,697,000 
PXUPLEIKUM          759,000     1,507,000 
L          884,000     1,756,000 
K          994,000     1,976,000 
PHÚ QUỐCVCACẦN THƠP          368,000       735,000 
M          583,000     1,166,000 
L          663,000     1,325,000 
K          783,000     1,565,000 
VKGRẠCH GIÁP          363,000       726,000 
E          418,000       836,000 
Q          473,000       946,000 
R          528,000     1,056,000 
M          583,000     1,166,000 
L          663,000     1,325,000 
K          783,000     1,565,000